Bu adam araç?n? tamir ettirmek için sanayiye yönelmi? giderken yolda kom?u k?z?na rastlar ve k?z eve b?rakmas?n? ister. Adamda önce sanayiye u?ramas? gerekti?ini istersen birlikte gidip ordan eve gecebiliceklerini söyler, k?z bunu kabul eder ama ba?lar?na geliceklerden hiç haberleri yoktur. Sanayi esnaf? k?za grup olarak tecavüz ederler.

duzelt